TreCorde Music

Op zoek naar de website van TreCorde Music?

Deze vindt u hier.


Projectrol:

  • Projectcoördinator implementatie elektronische leeromgeving, het samenwerkingsplatorm en de synchrone en asynchrone communicatietechnieken.
  • Functioneel ontwerper elektronische leeromgeving en samenwerkingsplatform.
  • Coördinator van de werkgroep E-learning and the use of IT van de international samenwerking ISIS Network for Distance Learning.

Eminus is winaar van de EWerk aspect prijs 2007

Eminus is een synchrone en asynchrone leeromgeving van REA College Nederland, waarmee jonge arbeidsgehandicapten vanuit thuis kunnen leren, een beroepsopleiding kunnen volgen en stage kunnen lopen.

De synchrone educatie is vormgegeven middels kleine klassen waarvan alle deelnemers elkaar via volledig interactieve videoverbindingen kunnen zien. De docent, maar ook de cursisten, maken gebruik van ondersteunende technieken zoals online presentatie, whiteboard, applicatie- en bestandsdeling en archivering van lessen. Dit is  gerealiseerd door de Microsoft research technologie van ConferenceXP.

Asynchrone educatie is gerealiseerd middels een digitale leeromgeving gebaseerd op nieuwe Microsoft technologie. De leeromgeving is een integratie van het samenwerkings- en bedrijfsplatform SharePoint 2007, online communicatie en presence middels Office Communications Server 2007, digitaal lesmateriaal en toetsing, team- en opleidingssites en het digitaal portfolio.

Voor het leren op afstand is een methodiek ontwikkeld en zijn speciale opleidingen  opgezet. Alle opleidingen  leiden op voor beroepen die op afstand uitgeoefend worden.

Onderstaande film over Eminus wordt wereldwijd door Microsoft gebruikt als case reference en is een vast onderdeel van de presentaties in Microsoft STIC en EBC te Brussel.