TreCorde Music

Op zoek naar de website van TreCorde Music?

Deze vindt u hier.


Projectrol

  • Projectcoördinator implementatie SharePoint portal, e-learning omgeving en communicatieplatform EDDY College.
  • Consultant inrichting SharePoint e-learning portal van deelnemende scholen.

EDDY College was een overkoepelende SharePoint e-learning portal met virtuele klassen voor afstandonderwijs in het voortgezet speciaal onderwijs.

In opdracht van de WEC Raad is een e-learning en communicatie platform opgezet op basis van SharePoint, waardoor de leerlingen die aangewezen zijn op afstandonderwijs, contact kunnen blijven houden met de school. Docenten kunnen leermateriaal klaarzetten en informatie uitwisselen, ook met andere scholen die gebruikmaken van EDDY College.

Deze opslossing maakt o.a. gebruik van de Wortell Learning Gateway voor het voortgezet onderwijs.